CBD może efektywnie odwracać/łagodzić pozytywne, negatywne i poznawcze skutki schizofrenii

CBD może efektywnie odwracać/łagodzić pozytywne, negatywne i poznawcze skutki schizofrenii.

Ma właściwości przeciwpsychotyczne i jego skutki uboczne w dużych dawkach są łagodniejsze, niż w przypadku leków przeciwpsychotycznych.

Fakhoury, M. (2016). Could cannabidiol be used as an alternative to antipsychotics?
Journal of Psychiatric Research, 80, 14–21. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.05.013

Link do badania

Share
top